Begrijp je pijn

Begrijp Je Pijn

Perifere zenuwen brengen informatie via het ruggenmerg naar de hersenen. Belastingen uit het lichaam (glas in de voet, brandplek op de hand, krampen in de buik) maar ook prikkels uit onze omgeving (scherp geluid, lichtflitsen) worden opgenomen door de perifere zenuwen die we overal in het lichaam vinden. Deze zenuwen brengen de boodschap via het ruggenmerg over naar de hersenen. Op weg naar het brein zullen de prikkels afgezwakt of juist versterkt kunnen worden. Ook emotionele informatie ligt opgeslagen in onze hersenen. Tussen de hersencentra bestaat een circuit die de individuele opstijgende informatie vanuit het lichaam en omgeving kleurt met emoties en herinnering. Deze individuele emoties en herinneringen kunnen de intensiteit en duur van de pijn versterken of verzwakken.

Je brein concludeert uiteindelijk of de inkomende informatie een dreigend gevaar inhoudt en zal pas dan beslissen of je wel of geen pijn zal hebben. Pijn betekent niet altijd “schade” en weefselschade betekent niet altijd “pijn”. Toch is je pijn altijd écht!

Ontsteking is een logische zet van je zenuwstelsel om voldoende genezing te kunnen waarborgen bij weefselschade. Soms echter blijft pijn bestaan ( 3 maanden of meer) nadat het weefsel meer dan genoeg tijd heeft gehad om te genezen. Alle alarmsystemen in je lichaam kunnen gevoeliger worden, het brein past zich aan en wordt (helaas) steeds beter in het produceren van het neuraal netwerk voor pijn.

Beter begrijpen waarom iets pijn doet, kan je écht helpen om je pijn te verminderen of er zelfs van af te komen. Recente inzichten op het gebied van onder andere neurofysiologie, beeldvormend hersenonderzoek, immunologie, psychologie en celbiologie hebben geleid tot een platform van kennis van waaruit we ons verder in het verschijnsel pijn kunnen verdiepen.

Aangezien je zenuwstelsel verantwoordelijk is voor je pijn en je weet dat je zenuwstelsel plastisch/moduleerbaar is, weet je dus ook dat pijnvermindering mogelijk is.

Vaak is er een multidisciplinaire aanpak nodig, waarbij de kinesitherapeut/ manueel (neuro-) therapeut/ osteopaat een belangrijke plaats inneemt.

Bron: NOI group (www.noi.nl)

Interessante info vind je hier: