Manuele therapie

Wat is manuele therapie?

Manuele therapie is een specialisatie binnen de kinesitherapie met als streefdoel de biomechanische en neurofysiologische relaties te optimaliseren in het gehele lichaam.

MT wordt toegepast bij functiestoornissen van gewrichten, spieren en/of zenuwen. Via specifieke technieken (mobilisaties, zachte manipulaties, neurogene mobilisaties,…) trachten we de bewegingsvrijheid te verbeteren waar nodig met als doel pijnvermindering en normaliseren van de bewegingsketen. Ook is het onze taak om goede instructies, adviezen, begeleiding en inzicht te verschaffen in gezond bewegen. 

info: www.mathera.be